Site logo

【聖誕優惠】 奇趣天地2016十二月精選玩具貨品優惠

奇趣天地11月份優惠後2016年12月玩具部貨品有聖誕優惠啦!今次奇趣天地推出「聖誕有禮」主題的優惠,人氣動畫-妖怪手錶公仔由$198減至$98,而Lego系列則全線9折發售、喜歡嘅朋友要把握今次優惠,到奇趣天地分店選購啦!

 

%e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-9 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-1 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-2 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-7 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-6 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-3 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-8 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-5 %e5%a5%87%e8%b6%a3%e5%a4%a9%e5%9c%b02016%e5%8d%81%e4%ba%8c%e6%9c%88%e7%b2%be%e9%81%b8%e7%8e%a9%e5%85%b7%e8%b2%a8%e5%93%81%e5%84%aa%e6%83%a0-4